"Body Percussion"/ Marko Šturman

Ritam, ri-tam, ri-tam-tam. Imaš ga, nemaš? Gdje je, kud je nestao? Ma imaš, tu je, sigurno, nebi bio živ da ga nemaš.
Toliko ljudi je uvjereno da nema ritam u sebi, a toliko je radosti i zabave koje nam ritam donosi. Nama je ritam unio jako puno veselja u život i zato smo odlučili vas uvjeriti da i vi imate ritam u sebi i možete uživat u sviranju, plesanju kad god poželite!
Dragi svi, pozivamo vas na našu "Body Percussion" radionicu u kojoj ćete se uvjerit da i vi imate ritam i da možete svirat i stvarat glazbu sami, a i sa drugima.


Što je "Body Percussion"? Body Percussion je jednostavna tehnika u kojoj koristimo svoje tijelo kao instrument. Naše tijelo nam nudi široki spektar zvukova koje možemo koristiti da bi stvorili ritam.
Što ćemo radit na radionici? Na početku radionice ponovno budimo osjećaj za ritam/unutarnju pulsaciju koja je u svima nama. Kada svi ponovno osjetimo tu pulsaciju krećemo u jednostavne i zabavne vježbe kroz koje učimo različite ritmove svirajući ih po našem tijelu.

Za koga je ova radionica? Radionica je za sve! Ne treba vam nikakvo pred znanje ili iskustvo u glazbi. Radionica je također i za sve koji se već bave glazbom i žele produbit svoj osjećaj za ritam kroz cijelo svoje tijelo.
Koji je cilj radionice?Želja nam je ponovno probudit osjećaj za ritam svima kojima je taj osjećaj zatrpan gomilom negativnih uvjerenja. Radost koju nam ritam unosi u život kada ga ponovno probudimo neopisiva je i to je ono što želimo potaknut u vama, da sa radionice odete sa znanjem sa kojim svoju svakodnevnicu možete učiniti zabavnijom, veselijom i ispunjenijom!
Što ćete dobit ovom radionicom? Buđenje svog osjećaja za ritam, sviranje nekoliko različitih ritmova, znanje koje vam može uljepšat svaki dan!

Gdje? Studio Marivla, Kulmerska ulica 8A, Zagreb
Kada? Petak 06.05.2022. u 18-20h
Cijena? 150 kn

Prijave su obavezne a prijaviti se možete putem online obrasca: https://forms.gle/UTwsnq3GruRX2AvT9

Voditelj:
Marko Šturman - glazbenik, multiinstrumentalist koji je svoj život posvetio glazbi.
Samouko je naučio svirati različite instrumente, od puhačkih (južnoameričke frule) do udaraljki (djembe, cajon, bongo i bubnjeve).Održavao je i radionice sviranja djembe-a u Zagrebu. Zbog svoje fascinacije svjetskom glazbom pohađao je različite radionice i muzičke etno kampove, učeći i dijeleći znanje sa glazbenicima iz cijelog svijeta.
Kroz godine svirao je s mnogim bendovima i umjetnicima poput Ayllu, Tribal jam orkestra, Vibrica te sa hrvatskom pjevačicom Ninom Kraljić. Danas aktivno svira s hrvatskim etno bendom Kazan, Kali lago bendom i bavi se audio produkcijom.


English:
There's so many people convinced that they have no rhythm in them self and there's so much joy and fun that rhythm brings us. Rhythm has brought to us so many joy in our lives and that's why we've decided to convince you that you also have rhythm in yourself and can enjoy in playing, dancing anytime you want.

Dear friends, we invite you to our "Body Percussion" workshop where you will make sure that you have the rhythm and that you can play and create music yourself and with others.

What is "Body Percussion"? Body Percussion is a simple technique in which we use our body as an instrument. Our body offers us a wide range of sounds that we can use to create rhythm.

What are we going to do in the workshop? At the beginning of the workshop, we reawaken the sense of rhythm / inner pulsation that is in all of us. When we all feel that pulsation again, we start simple and fun exercises through which we learn different rhythms by playing them on our body.

Who is this workshop for? The workshop is for everyone! You don’t need any prior knowledge or experience in music. The workshop is also for anyone who is already into music and wants to deepen their sense of rhythm throughout their body.
What is the goal of the workshop? Our desire is to reawaken the sense of rhythm to all those who are overwhelmed by this pile of negative beliefs. The joy that rhythm brings to our lives when we wake it up again is indescribable and that is what we want to encourage in you, to leave the workshop with the knowledge with which you can make your everyday life more fun, cheerful and fulfilled!

What will you gain from this workshop? Awakening your sense of rhythm, playing several different rhythms, knowledge that can make your day more joyfull!

Applications are required and you can apply via the online form on the link: https://forms.gle/UTwsnq3GruRX2AvT9
Where? Studio Marivla, Kulmerska ulica 8a, Zagreb
When? 6th of May 2022. at 6 pm till 8 pm.
Price: 150 kn

Leader of the workshop:
Marko Šturman - musician, multi-instrumentalist who dedicated his life to music.
He learned to play various instruments, from wind instruments (South American flute) to percussion (djembe, cajon, bongo and drums). He also use to run djembe workshops in Zagreb. Due to his fascination with world music, he attended various workshops and music ethno camps, learning and sharing knowledge with musicians from all over the world.
Over the years, he has played with many bands and artists such as Ayllu, the Tribal Jam Orchestra, Vibrica and the Croatian singer Nina Kraljić. Today he actively plays with the Croatian ethno band Kazan, Kali lago band and is engaged in audio production.